Pracujete v neziskovém sektoru? Přihlaste se do programu „Community Solutions“!

Community Solutions Program

Pracujete v neziskovém sektoru a věnujete se tématům transparentnosti, tolerance a řešení konfliktů, životního prostředí či postavení žen? Pak se přihlaste do programu „Community Solutions“, který vám umožní čtyřměsíční stáž v amerických nevládních organizacích a občanských iniciativách.

Program profesního rozvoje pro pracovníky nevládních organizací z celého světa financuje Ministerstvo zahraničí USA a koordinuje nezisková organizací IREX.

Vše o programu a podmínkách pro přihlášení najdete na stránce IREX. Uzávěrka přihlášek je v pátek 18. listopadu v 18:00 (středoevropského času).

Programu se již zúčastnily tři Češky, které se v USA věnovaly podobným aktivitám jako jejich domácí organizace: