Chargé d´affaires Bachus předala cenu za lidská práva aktivistkám pomáhajícím obětem sterilizace

Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv předala dnes chargé d‘affaires Velvyslanectví USA v České republice Jennifer Bachus ambasádní cenu Alice G. Masarykové předním lidskoprávním aktivistkám Gwendolyn Albert, Eleně Gorolové a zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové za jejich neúnavnou snahu získat kompenzace pro oběti nucené sterilizace mezi 60. léty 20. století a rokem 2012. Česká republika schválila příslušnou legislativu tento rok, čímž bylo završeno desetileté úsilí mnoha lidí a dosaženo jednoho z největších lidskoprávních vítězství roku 2021.

Chargé Bachus ocenila mnohaletou iniciativu laureátek ceny při dovolávání se spravedlnosti a získání kompenzací pro oběti nucené sterilizace. „Využily jste vašich schopností a znalostí, abyste pomohly jedním z nejzranitelnějších členů společnosti, což je opravdu šlechetný čin,“ řekla Bachus.

Velvyslanectví USA založilo v roce 2004 tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice. Alici G. Masaryková byla významná česko-americká humanistka a zakladatelka Československého červeného kříže. Cena slouží jako výraz uznání za její úsilí při boji proti sociální nespravedlnosti a její osobní odvaze při prosazování lidských práv. Velvyslanectví uděluje cenu každoročně na Mezinárodní den lidských práv.

Paní Gorolová, Albert a Šimůnková se připojily k držitelům ceny z minulých let, mezi nimiž je Veronika Ježková, Šimon Pánek, Anna Šabatová, David Ondráčka, Czeslaw Walek, Čeněk Růžička, Marie Gottfriedová, Klára Kalibová, Oldřich Kužílek, sdružení Romea, Igor Blaževič, Lucie Sládková, Kumar Sri Vishwanathan, Jiří Kopal a týdeník Respekt.