Panorama New York City

Panorama New York City za soumraku, s Empire State Building v popředí. (Thinkstock)