Čeští poddůstojníci se učí od amerických kolegů z Nebrasky a Texasu

Basic Leaders Course

Instruktoři americké armády z Velitelství akademie pro poddůstojníky v německém Grafenwöhru vedou v České republice třítýdenní kurs nazvaného „Basic Leader Course„, který je zaměřen nejen na velení a řízení malých jednotek, ale také způsob vyhodnocování rizik, orientaci v systému vojenské justice a upevňování disciplíny, vojenské administrativní práce, historii armády a vojenství či kulturní vlivy.

Kurs potrvá do 22. dubna a je po stránce technického zabezpečení za něj zodpovídá 72. mechanizovaný prapor z Přáslavic. Velká pozornost je samozřejmě věnována praxi – evakuaci raněných, práci s mapou nebo taktickým postupům. V rámci kurzu se budou čeští vojáci učit i americkou pořadovou přípravu, včetně povelových technik, jejichž součástí je i udávání rytmu pomocí jednoduchých textů a písní na oživení vojenských přesunů ať už pěšky či v běhu.

Rozdíly ve velení českým a americkým vojákům jsou podle nadrotmistra Adama Kopeckého, velitele kurzu, minimální. „Drobné odlišnosti jsou třeba v hlášeních nadřízeným, ty se ale při společném nasazení například v Afghánistánu eliminují vydáním standardních operačních postupů (tzv. SOP), tedy pravidel, jimiž se musí všichni řídit,“ doplnil s tím, že součástí každého plánovacího procesu před ostrou akcí jsou samozřejmě i nácviky, které případné nesrovnalosti vyřeší.

Kurzu se účastní i vojáci a vojákyně, kteří mají předpoklady stát se v budoucnu veliteli, ale zkušenosti s velením prozatím nemají. „Jsem velice ráda, že jsem měla možnost si během kurzu nanečisto vyzkoušet, jaké to je, být nejen tím, kdo sedí v lavici a poslouchá, ale také tím, kdo stojí před vojáky, velí jim a bere na sebe tíhu zodpovědnosti za podřízené. Pro mě to byla jedinečná příležitost,“ říká účastnice kurzu svobodnice Eliška Tomanová.

Ćeská armáda hostila od 4. do 7. dubna americké poddůstojníky v rámci výměnného vojenského programu se státy Texas a Nebraska, aby se společně věnovali výcviku v oblastech profesionálního rozvoje, vedení a řízení podřízených vojáků a armádního vzdělávání. Seminářů a výcviku s americkými instruktory se zúčastnilo přes 30 českých poddůstojníků.

Vzhledem k významné roli poddůstojníků v armádách může tento výměnný výcvik s vojenskými partnery z Nebrasky a Texasu přispět k posílení obou armád a spolupráce v rámci „State Partnership Program“.

Čeští a američtí vojáci ve výcvikovém prostoru Libavá trénují taktiku a procvičují různé postupy při bojových situacích.
Čeští a američtí vojáci ve výcvikovém prostoru Libavá trénují taktiku a procvičují různé postupy při bojových situacích.
Seminářů a výcviku s americkými instruktory se zúčastnilo přes 30 českých poddůstojníků.
Seminářů a výcviku s americkými instruktory se zúčastnilo přes 30 českých poddůstojníků.s
Za výcvik, který potrvá do 22. dubna, zodpovídá po stránce technického zabezpečení 72. mechanizovaný prapor z Přáslavic.
Za výcvik, který potrvá do 22. dubna, zodpovídá po stránce technického zabezpečení 72. mechanizovaný prapor z Přáslavic.
Kurz s názvem Basic Leader Course vede pět instruktorů americké armády z Velitelství akademie pro poddůstojníky v německém Grafenwoehru.
Kurz s názvem Basic Leader Course vede pět instruktorů americké armády z Velitelství akademie pro poddůstojníky v německém Grafenwoehru.