Čeští a američtí vojáci nacvičovali zpravodajskou přípravu bojiště

Czech and American soldiers practice together tactics, techniques and procedures for the Intelligence preparation of the Battlefield in Zatec, Czech Republic.

Příslušníci amerických Národních gard Nebrasky a Texasu absolvovali společné cvičení s českými vojáky 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, jehož součástí byla výměna poznatků o zpravodajské přípravě bojiště (Intelligence Preparation of the Battlefield, IPB). Tato příprava slouží k analýze hrozeb a celkového prostředí ve specifické geografické oblasti a má zásadní vliv na plánování vojenských operací a výcvik jednotek před jejich nasazením.

Vojáci ze 4. brigády a jejího zpravodajského praporu S2 a dalších zpravodajských odborů diskutovali o jednotlivých krocích v procesu zpravodajské přípravy bojiště a absolvovali i praktická cvičení, která zahrnovala vypracování simulované zpravodajské zprávy, časového diagramu a osy přípravy, sestavení seznamu pravděpodobných cílů a určení hrozeb, což jsou úkony důležité pro informování velitelů o situaci na bojišti.

Vojenská výměna byla ukončena prezentací příkladu analýzy zpravodajského praporu S2 a návštěvou praporu v Žatci, která napomohla většímu porozumění mezi českými a americkými vojáky.

Silnější společně od 1993

Armáda ČR spolupracuje s Národními gardami Texasu a Nebrasky od roku 1993 v rámci State Partnership Program (SPP). Cílem programu je udržování vzájemně výhodné vojenské spolupráce, která má zajistit bezpečnost zúčastněných zemí prostřednictvím výměnných výcvikových aktivit a vzdělávacích programů. Program umožňuje díky obdobné velikosti jednotlivých partnerských zemí a států navázání úzkých kontaktů mezi vojáky a veliteli.

Účastníci česko-amerického vojenského cvičení o zpravodajské přípravě bojiště
Účastníci česko-amerického vojenského cvičení o zpravodajské přípravě bojiště