Čeněk Růžička obdržel cenu Alice Garrigue Masarykové za lidská práva

Laureate of the 2017 Alice Garrigue Masaryk Award Čeněk Růžička with U.S. Ambassador to the Czech Republic Stephen King at the ceremony held on December 8, 2017 at U.S. Ambassadors' residence.

Při příležitosti výročí Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince) předal včera velvyslanec USA Stephen King Cenu Alice Garrigue Masarykové za práci v oblasti lidských práv za rok 2017 romskému aktivistovi Čeňku Růžičkovi.

„Cenu udělujeme panu Růžičkovi za neúnavnou podporu obětem romského holokaustu a za svůj dlouholetý boj za vybudování důstojného památníku na místě koncentračního tábora v Letech,“ řekl velvyslanec King během slavnostního předání ceny na své rezidenci v Praze 6.

V roce 2015 Čeněk Růžička spolu se svými kolegy vytvořil unikátní putovní výstavu s názvem „Lety – příběh zapomenuté genocidy“. Výstava vzbudila zájem legislativců a veřejnosti a dala podnět k dialogu o tom, jak se vypořádat s historickým traumatem romského holokaustu. Díky úsilí pana Růžičky i mnoha dalších aktivistů, ministra kultury Daniela Hermana a bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, vláda, která je nyní v rezignaci, podepsala smlouvu s majiteli vepřína o jeho odstranění a na jeho místě vytvoření důstojného památníku romským obětem, kteří trpěli a umírali v Letech.

V rámci své vzdělávací činnosti pořádá pan Růžička také ve školách besedy o romské historii.

Alice Garrigue Masaryková
Alice Garrigue Masaryková (1879—1966)
Alice Garrigue Masaryková

Velvyslanectví USA založilo v roce 2004 tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost.

Tato cena se udílí každoročně a je pojmenována po Alici Garrigue Masarykové, významné Čecho-Američance a zakladatelce Československého červeného kříže, jako výraz uznání za její úsilí při boji proti sociální nespravedlnosti a její osobní odvaze při prosazování lidských práv.

Alice G. Masaryková (1879, Vídeň – 1966, Chicago, USA) patří k velkým symbolům naší společné historie a ztělesňuje dlouhodobou oddanost České republiky lidským právům, včetně občanských a politických práv, doma i v zahraničí.

V minulosti cenu obdrželi například organizace Pomáháme lidem na útěku, Marie Gottfriedová, Klára Kalibová, Oldřich Kužílek, sdružení Romea, Czeslaw Walek, Anna Šabatová, David Ondráčka, Igor Blaževič, Lucie Sládková, Kumar Sri Vishwanathan, Jiří Kopal a týdeník Respekt.