Budoucnost moderní terapie: jak zajistit dostupnost pro pacienty?

Obchodní oddělení velvyslanectví USA připravilo ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) expertní diskusi nazvanou “Budoucnost moderní terapie: jak zajistit dostupnost pro pacienty?”.

IQVIA představila výsledky aktuální analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Analýza mapuje dostupnost nově uváděných léčiv ve 38 evropských zemích. Dostupnost moderních léčiv v České republice se od roku 2017 výrazně zlepšila. Česká republika obsadila 11. místo. „11. místo na žebříčku dostupnosti nejmodernějších terapií je velmi dobrým výsledkem. Je ale třeba upozornit, že se jedná o výsledek indikativní, protože pouze porovnává počet nových léčiv, která vstoupila do systému, ale opomíjí jejich indikační a preskripční omezení, jež se mohou stát od státu lišit,“ vysvětluje Mgr. David Kolář, výkoný ředitele AIFP.

Diskuse expertů, zástupců ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, regulátorů, pacientů a farmaceutického průmyslu se zaměřila na další kroky ke zlepšení v budoucnu.