Hodnocení neziskového sektoru v Americkém centru

Neziskovému sektoru v České republice se během minulého roku v mnoha směrech dařilo. Podle Asociace veřejně prospěšných organizací ČR se zhoršil pouze obraz neziskových organizací u veřejnosti, vyplývá ze zprávy o stavu udržitelného rozvoje občanského sektoru, kterou asociace představila v Americkém centru 1. srpna.

Úroveň neziskového sektoru je hodnocena tzv. Indexem udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI), který vyvinula Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID). Index sleduje vývoj občanského sektoru ve 29 zemích v posledních 15 letech. Zkoumá celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz.

V rámci regionu je Česká republika hodnocena na čtvrtém místě za Estonskem, Polskem a Litvou. Negativním trendem v roce 2016 byla snížená důvěra veřejnosti v neziskový sektor, což je dle zprávy důsledek několika faktorů mimo neziskový sektor.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je partnerem USAID v České republice.

Celá zpráva pro ČR je ke stažení na stránkách Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.