APO ALUMNI VIII – Role inovací

Obchodní oddělení velvyslanectví USA ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uspořádalo 6. prosince akci, která zdůraznila hodnotu inovací ve zdravotnictví, potřebu úzké spolupráce mezi klíčovými zúčastněnými stranami ve zdravotnictví a jedinečnou úlohu pacientských organizací. Akademie pacientských organizací AIFP letos otevřela řadu nových témat, která se prolínala průběhem celé akce a dotýkala se problematiky přístupu pacientů k informacím o léčbě a současné regulaci reklamy, projektu EUPATI umožňujícího individuální vzdělávání pacientů a otázky financování pacientských organizací.

“ Časný přístup a informace o inovativních terapiích jsou pro pacienty klíčové. Role pacientských organizací v systému je nezastupitelná a setkávání všech hráčů zdravotního systému přináší vzájemné porozumění. Děkuji AIFP a APO za vytvoření takového prostředí!“ AMB Bijan Sabet