Alex Barrasso navštívil 17. února obecně prospěšnou společnost Tyflokabinet v Českých Budějovicích

Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso si prohlíží pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním životě.