Američtí diplomaté navštívili centrum pro zrakově postižené v Českých Budějovicích

Alex Barrasso navštívil 17. února obecně prospěšnou společnost Tyflokabinet v Českých Budějovicích

Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso navštívil 17. února obecně
prospěšnou společnost Tyflokabinet v Českých Budějovicích, která se zaměřuje na péči o zrakově
postižené.

Tato společnost poskytuje sociální služby s cílem usnadnit život zrakově postižených a zvýšit jejich
samostatnost prostřednictvím školení, výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a asistencí při
získávaní financí na tyto pomůcky. Organizace provádí také bezplatné preventivní kontroly zraku dětí,
čímž napomáhá odhalení zrakových vad v raném věku.

Ředitel Jan Steringa a jeho kolegové provedli tajemníka Barrasso, který je nevidomý, po centru a názorně mu předvedli nejrůznější zařízení a pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním
životě. Se zájmem se dozvěděli o americkém zákonu o osobách s postižením (Americans with
Disabilities Act) a zejména jeho ustanoveních ohledně zaměstnávání, neboť nedostatek pracovních
míst je jeden z hlavních problémů, kterému čelí zrakově postižení v ČR.

Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso si prohlíží pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním životě.
Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso si prohlíží pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním životě.

Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso si prohlíží pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním životě.

Tajemník pro politické záležitosti Velvyslanectví USA Alex Barrasso si prohlíží pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým v jejich každodenním životě.