Americký politolog přednášel v ČR o roli Hispánců ve volbách

U.S. speaker Prof. Ricardo Ramirez visited the Czech Republic Oct 17-19 to discuss the importance and growing role of minority voters in the upcoming 2016 presidential race.

Americký profesor politologie Ricardo Ramírez přednášel v České republice od 17. do 19. října o roli menšin v letošních prezidentských volbách v USA na pozvání Velvyslanectví USA v Praze. Ve svých přednáškách se soustředil především na roli Hispánců, jejich volební účast a politické preference.

Během své návštěvy navštívil Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, InfoUSA v Brně a zúčastnil se panelové diskuse v Americkém centru o politické roli Hispánců, do níž přispěli i Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity, José M. de Areilza Carvajal z Aspen Institute España a Tomáš Klvaňa z New York University v Praze.

Ricardo Ramirez byl také hostem Událostí, komentářů v České televizi – záznam jeho rozhovoru je dostupný na webu České televize (začíná cca na 45 min).

Dr. Ricardo Ramírez je profesorem politologie na univerzitě Notre Dame. Ve svém rozsáhlém výzkumu se věnuje politickému chování, státní a místní politice, a politice zaměřené na rasu a etnicitu. Jeho výzkum se soustředí na pochopení proměny občanské a politické účasti na americké demokracii, s důrazem na hispánské imigranty a další menšiny. Zároveň zkoumá příčiny a dopady narůstající různorodosti mezi volenými úředníky.