Americkou zkušenost nabízí v Brně Moravská zemská knihovna

Director of the American Center Nicholas Von Mertens and Moravian Land Library Director Tomáš Gec sign a Memorandum of Understanding on continuing cooperation.

Ředitel Amerického centra Nicholas Von Mertens a ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Gec podepsali 26. února Memorandum o pokračování spolupráce a podpory InfoUSA při Moravské zemské knihovně v Brně.

Díky této spolupráci budou zájemci o americkou kulturu v Brně moci i nadále chodit do Moravské zemské knihovny na americké filmy, přednášky o USA, používat databáze a číst americké časopisy.