Americké centrum hostilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Romano Suno

Romano Suno (Romani Dream) contest poster

Americké centrum hostilo 10. prosince slavnostní vyhlášení vítězů 18. ročníku soutěže Romano Suno (Romský sen), literární a výtvarné soutěže pro romské děti. Vítěze soutěže, kteří přijeli z Ústí nad Labem, Plzně, Ostravy či Krupky, pozdravil v romštině i velvyslanec Andrew Schapiro a ve svém projevu zdůraznil potřebu zachovávání jazykové a kulturní rozmanitosti.

Soutěž Romano Suno organizuje nevládní organizace Nová škola. Letos se soutěže zúčastnilo 515 dětí.