Americké centrum hostilo konferenci o etice povolání soudce

Zleva: velvyslanec Schapiro, předsedkyně Soudcovské unie Zemanová, ministr spravedlnosti Pelikán a předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Tejc.

Velvyslanec Andrew Schapiro zahájil společně s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a předsedkyní Soudcovské unie ČR Danielou Zemanovou konferenci věnovanou etice povolání soudce. Konference organizovaná Soudcovskou unií ČR se konala 28. dubna 2015 v Americkém centru za účasti soudců, státních zástupců, advokátů a dalších pozvaných hostů.

Velvyslanec Schapiro i ministr Pelikán ve svých úvodních projevech zdůraznili, že důvěryhodnost a morální autorita soudců nevyplývá pouze z jejich moci a profesionálních kvalit, ale zavisí i na jejich chování ve všech sférách života.

Velvyslanec připomněl dlouhodobou spolupráci mezi Velvyslanectví USA v Praze a českým soudnictvím v oblasti v posilování nezávislosti soudců a vytvoření etických norem.

„Jeden z hlavních pěti pravidel kodexu soudců v USA zní: ‚Soudce se může zapojit do mimosoudních činností, které jsou v souladu s povinnostmi funkce soudce.‘ Jak víme, úplné oddělení soudce z mimosoudních aktivit není ani možné, ani moudré. Ve skutečnosti je pro soudce zdravé udržovat vztahy s místní komunitou a širší společností, „uvedl velvyslanec a dodal, že soudci by se neměli účastnit činností, které snižují důstojnost jejich úřadu, zasahují do plnění výkonu jejich funkce, negativně ovlivňují jejich nestrannost či bezúhonnost.