Aktuální trendy v českém a americkém zdravotnictví diskutovány na semináři v rezidenci velvyslance

Ambassador Andrew Schapiro opens the seminar.

Obchodní oddělení Velvyslanectví USA v Praze uspořádalo 7. listopadu ve spolupráci s americkou firmou FedEx Healthcare zdravotnický seminář v rezidenci velvyslance. Prezentace byly věnovány současným trendům ve zdravotnictví v České Republice a USA.

Se svými příspěvky vystoupili náměstek ministra zdravotnictví ČR Josef Vymazal, manažer divize mezinárodního obchodu firmy FedEx Toby Hay, ředitel Jihlavské nemocnice Lukas Velev a Matěj Lejsal, ředitel pečovatelského Domova Sue Ryder. Americký velvyslanec Andrew Shapiro, v jehož rezidenci se událost konala, svým proslovem celou akci zahájil.

Podle náměstka Josefa Vymazala patří mezi hlavní cíle českého zdravotnictví „reforma systému postgraduálního medicínského vzdělání, vytvoření nové, moderní národní agentury pro sběr relevantních zdravotnických dat a zefektivnění administrace organizací pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví. Dále také vytvoření dlouhodobé strategie domácí a paliativní péče a podpora zdravotní turistiky a exportu“.

Toby Hay vyzdvihl fakt, že nové zdravotnické produkty a vzorky často vyžadují specializované přepravní metody.