Absolventi Akademie pacientských organizací se setkali v americké rezidenci s novým americkým velvyslancem

Ambassador Schapiro speaks at the Alumni meeting of The Academy of Patient Organizations.

Více než padesát absolventů Akademie pacientských organizací (APO) se účastnilo 2. října prvního oficiálního setkání APO Alumni v rezidenci amerického velvyslance. Hosty byli představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace, VZP či Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pro nového amerického velvyslance Andrewa Schapira byla účast na APO Alumni prvním veřejným vystoupením v České republice.

Na setkání absolventů Alumni APO přijali pozvání i  náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví Josef Vymazal, náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP Petr Honěk, zástupkyně ředitele Ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová a vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Alena Šteflová. Hosté promluvili o roli pacientských organizacích v ČR i v zahraničí či jejich institucionálním zakotvení.

„Krátce po revoluci jsem si během svého pobytu v USA uvědomil, že role pacientských organizací ve zdravotní péči je zcela nezastupitelná. To bylo tehdy pro nás něco zcela nového. Jsem velmi rád, že v současné době působí v ČR okolo 200 takových sdružení, a že jejich význam a aktivní role se stále rozšiřuje,“ uvedl na setkání náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví Josef Vymazal.

V současnosti působí v ČR kolem 200 pacientských organizací a skupin, téměř polovina z nich je plně aktivní. Nejvíce pacientských organizací se věnuje pacientům, kteří trpí onkologickými nemocemi, tělesně postiženým, diabetem a lidem s duševními poruchami. Nejpočetněji jsou tato sdružení zastoupena v  Praze, Jihomoravském a Ústeckém kraji, své služby ale většinou nabízejí občanům z celé republiky. Celkem v ČR žije více než 4,5 milionu lidí, kterým by pacientské organizace mohly pomoci.

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávacím projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který pomáhá  pacientským sdružením se rozvíjet a lépe hájit práva a potřeby pacientů. Projekt začal v roce 2012 a dodnes se do něj zapojila více než stovka účastníků z 57 pacientských organizací.

Pracovníci organizací se učí zajistit vícezdrojové institucionální financování, firemní i individuální fundraising, práci s médii, se sociálními sítěmi či zákonné a daňové aspekty zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním.