A Buyer’s Choice Home Inspections expanduje do Evropy

A Buyer's Choice Home Inspections to Increase European Presence

Pompano Beach, Florida – ABCHI Home Experts má svého regionálního ředitele pro Evropu a  rozrůstá se více do Evropy. Nově vstupuje do Polska, Slovinska a Chorvatska.

Již brzy budou noví experti klepat na dveře majitelům nemovitostí a nabízet technické prověření nemovitosti nejen v Česku a Slovensku, ale i Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.

Nejprofesionálnější a nejrychleji se rozvíjející síť na poskytování inspekcí nemovitostí dnes oznámila, že podepsala dohodu o zahájení agresivní evropské expanze, díky které se výrazně zvýší nároky společnosti na profesionalitu prodejů nemovitostí v České republice a na Slovensku.
Podle této dohody spoluvlastní a vede regionální kancelář společnosti ABCHI Home Experts v České republice a na Slovensku pod názvem ABCHI Home Experts, Tomáš Šimon. Jeho hlavním úkolem je prodávat franšízy zájemcům z řad malých a středních podnikatelů se zájmem o zcela nově se rozvíjející obor v Polsku, ve Slovinsku a Chorvatsku.

„Na základě provedené analýzy trhu a probíhajících jednáních s klíčovými aktéry na místních trzích s nemovitostmi, jsme odhalili velkou absenci profesionalizace obchodů s nemovitostmi. S příchodem certifikované inspekce nemovitostí vchází do střední Evropy i větší otevřenost a důvěra při uzavírání životně důležitých obchodů,“ řekl Bill Redfern, zakladatel, prezident a generální ředitel společnosti ABCHI. „Vím, že se nám společně s Tomášem podaří vytvořit skvělý tým, kterému se podaří zaplnit tu obrovskou díru v poskytování profesionálního poradenství v oblasti technického stavu nemovitostí.“

Tomáš Šimon považuje za důležité chopit se příležitosti pomoct uspět jednotlivým podnikatelům v tomto novém oboru a současně i podpořit lokální ekonomiku. Proto se rozhodl, že se bude podílet na rozšíření značky do střední Evropy. Šimon do oboru přináší jak své obchodní zkušenosti, tak i osobní zkušenosti, které využije pro rozvoj celé sítě ve střední Evropě.

„Když si koupíte franšízu, chcete mít dobrý pocit z toho, že fungujete jako samostatný podnikatel, ale zároveň chcete využívat podpory ověřeného podnikatelského modelu. Ten Vám společně s Vaší pílí pomůže být  úspěšným podnikatelem.  Přesně v této pomoci se ABCHI  cítí nejsilnější. Mým hlavním úkolem bude pomáhat novým franšízantům ve všech regionech, „řekl Šimon a dodává, „Jsem nadšený, že mohu využít své znalosti a koncept ABCHI k tomu, abych jim pomohl   pomohl v nelehkých začátcích nastartovat jejichúspěšné podnikání, a současně ho s nimi i nadále rozvíjel. “

ABCHI je jedna z největších světových sítí poskytujících inspekce nemovitostí, čítající téměř 200 poboček po celé Kanadě a Spojených státech. Kromě toho se společnost rozrostla i do Chile a na Nový Zéland.
Redfern začal inspekce nemovitostí nabízet v Kanadě v roce 2007. S jeho nástupem se výrazně změnil trh s těmito službami, a po dvou letech se jeho síť stala největším franšízovým poskytovatelem.  Historie jeho úspěchu je založena především na detailu. Koncept prověřování technického stavu nemovitostí je koncepčně velmi důkladně propracován. Každý inspektor ABCHI je pojištěn a certifikován licenčními standardy, které jdou nad rámec toho, co vlády požadují od nezávislých inspektorů nemovitostí.

Více informací o franšízovém systému v Evropě získáte  od Tomáše Šimona na tomas.Simon@home-experts.cz.

O A Buyer´s Choice Home inpections (ABCHI) je franšízový koncept apelující na vzrůstající potřebu v obchodování s nemovitostmi.  Firma se rychle rozšiřuje po celých Spojených státech, Kanadě a na celém světě. Je na cestě stát se největší sítí poskytující inspekce nemovitostí. Svůj rozvoj zakládá na důvěře a vztahu se svými zákazníky.  ABCHI je z těchto důvodů nejrychleji rostoucí společností v oblasti prověření nemovitosti. V současné době je provozováno téměř 200 franšíz po celé Kanadě, Spojených státech amerických a desítky dalších ve světě. Pro více informacínavštivte www.ABuyersChoice.com.